Định Nghĩa Logistics và quản lý chuỗi cung ứng chính xác nhất

Định nghĩa ngành logistic là gì? Hiểu một cách đơn giản nhất ngành logistic chính là dịch vụ vận chuyển hàng hóa tối ưu nhất từ nơi sản xuất, cung cấp đến tay người tiêu dùng.  Những đơn vị, công ty logistics sẽ phải lên kế hoạch cụ thể và kiểm soát các luồng chuyển dịch […]

Ngành Logistics học trường nào? Học Những Gì ? Ra Trường Làm ở đâu ?

1/ Định nghĩa Ngành Logistics là gì ? Ngành Logistics ( Hậu cần)  là “một phần của việc quản trị chuỗi cung ứng, bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi xuất phát […]

Có một công việc tốt tại công ty forwarder, nếu bạn chuẩn bị những kiến thức sau ?

Hiện nay nguồn nhân lực cho ngành Forwarder nói riêng và Logistics nói chung còn khá hạn chế, dẫn đến việc các công ty thiếu nhân lúc trầm trọng là điều không thể tránh khỏi. Trên 70% sinh viên ngành Logistics khi ra trường không thể theo nghề mình đã học. Nguyên nhân là khi […]

0987860988