Hoạt động Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là gì ?

1. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là gì?

“Logistics thường đề cập đến các hoạt động xảy ra trong phạm vi của một tổ chức duy nhất và Chuỗi cung ứng đề cập đến các mạng lưới các công ty làm việc cùng nhau và điều phối hoạt động của họ để cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Tập trung sự chú ý của nó đối với các hoạt động như mua sắm, phân phối, bảo trì và quản lý hàng tồn kho. Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) thừa nhận tất cả các dịch vụ hậu cần truyền thống và bao gồm các hoạt động như tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, tài chính và dịch vụ khách hàng “- Michael Hugos

2. Logistics là gì?

Logistics có thể hiểu như việc tập trung cả nội lực lẫn ngoại lực bao hàm cả quá trình chu chuyển từ nhà “sản xuất gốc” đến “người tiêu dùng cuối cùng”.

Chức năng chính của logistic bao gồm việc quản lý việc mua bán, vận chuyển, lưu kho cùng với các hoạt động về tổ chức cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động đó.

Trong quá khứ, các nhiệm vụ khác nhau thuộc các phòng ban khác nhau, nhưng bây giờ họ thuộc cùng một bộ phận và báo cáo với cùng một đầu như dưới đây,

3. Quản lý Logistics là gì?

“Logistics Management đề cập đến việc quản lý hiệu quả và hiệu quả hoạt động hàng ngày trong việc sản xuất hàng hoá và dịch vụ hoàn thành của công ty” – Paul Schönsleben

 

Người quản lý logistics kết hợp kiến thức tổng hợp của mỗi chức năng từ đó phối hợp các nguồn lực trong tổ chức để vận hành.

Có hai khác biệt cơ bản của logistics.

Một thì đánh giá một cách lạc quan, đơn giản coi đó như là sự chu chuyển ổn định của nguyên liệu trong mạng lưới vận chuyển và lưu trữ. Một thì coi đó là một sự kết hợp các nguồn lực (nhân lực, vật lực…) để tiến hành quá trình.

4. Khác biệt giữa Logistics trong và ngoài nước là gì?

“Logistics trong nước là chuyển động của hàng hoá và nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp đến công ty của bạn, ngược lại  Logistics ngoài nước đề cập đến sự vận chuyển hàng hoá thành phẩm từ công ty bạn tới khách hàng”

Để minh họa cho thuật ngữ này, chúng tôi tạo ra một hình ảnh nhỏ như dưới đây,
Như bạn thấy, chức năng thu mua và kho hàng giao tiếp với nhà cung cấp và đôi khi được gọi là “nhà cung cấp phải đối mặt với chức năng”.
Lập kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho là điểm trung tâm của biểu đồ này. Dịch vụ khách hàng và dịch vụ vận chuyển giao tiếp với khách hàng và đôi khi được gọi là “các chức năng của khách hàng.

5. Vận tải và Logistics là gì?

“Vận tải và Logistics đề cập đến 2 loại hình hoạt động cụ thể là các dịch vụ truyền thống như vận tải hàng không, đường biển, kho bãi, thông quan và các dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm công nghệ thông tin và tư vấn “

6. Logistics quốc tế là gì?

Đây là một trong những nhóm thuật ngữ mơ hồ nhất trên mạng. Chúng được sử dụng thay thế và thường được đề cập đến các hoạt động sản xuất và vận chuyển quốc tế. Tuy nhiên, định nghĩa ngắn gọn nhất là như dưới đây,

Do đó, các công ty nên cố gắng khai thác giá trị của sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị, nghiên cứu và phát triển ở nước ngoài và biến chúng thành lợi thế cạnh tranh “

7. 3PL là gì?

Khái niệm về 3PL xuất hiện trong bối cảnh đó vào những năm 1980 là cách để giảm chi phí và cải tiến các dịch vụ có thể được định nghĩa như dưới đây,

“3PL đề cập đến việc gia công các hoạt động, từ một nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như vận tải đường biển hoặc vận chuyển hàng hóa biển đến các hoạt động rộng hơn phục vụ toàn bộ chuỗi cung ứng như quản lý hàng tồn kho, xử lý đơn đặt hàng và tư vấn.”

Trước đây, nhiều nhà cung cấp dịch vụ 3PL không có đủ chuyên môn để hoạt động trong cấu trúc và quá trình chuỗi cung ứng phức tạp. Kết quả là sự ra đời của một khái niệm khác.

8. Cái gì  4PL?

4PL là khái niệm được đề xuất bởi Accenture Ltd vào năm 1996 và nó được định nghĩa như dưới đây,

“4PL đề cập đến một bên làm việc thay mặt khách hàng thực hiện các cuộc đàm phán hợp đồng và quản lý hoạt động của các nhà cung cấp 3PL, bao gồm cả việc thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng toàn bộ và kiểm soát các hoạt động hàng ngày”

Bạn có thể tự hỏi nếu một nhà cung cấp 4PL là thực sự cần thiết. Theo nghiên cứu của Nezar Al-Mugren từ Đại học Wisconsin-Stout, 3 lý do hàng đầu khiến khách hàng muốn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ 4PL như dưới đây,

– Thiếu công nghệ để tích hợp quy trình chuỗi cung ứng
– Sự phức tạp trong hoạt động gia tăng

– Sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh toàn cầu

9. Chuỗi cung ứng là gì ?

Chuỗi cung ứng là một hệ thống các tổ chức, con người, hoạt động, thông tin và các nguồn lực liên quan tới việc chuyển sản phẩm hay dịch vụ từ nhà cung cấp (chuỗi cung ứng) đến khách hàng.

Hoạt động chuỗi cung ứng liên quan đến chuyển đổi các tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu và các thành phần thành một sản phẩm hoàn chỉnh để giao cho khách hàng cuối cùng. Trong các hệ thống chuỗi cung ứng phức tạp, các sản phẩm được sử dụng có thể tái nhập vào chuỗi cung ứng tại bất kỳ điểm nào giá trị còn lại có thể tái chế được

 

Lợi ích khi sử dụng SCM

– Nâng cao hiệu suất của các dòng sản phẩm thông qua việc kết hợp giữa các nhà cung cấp với nhau.

– Nâng cao dịch vụ khách hàng và giảm tồn kho tối đa.

– Giảm chi phí lưu kho sản phẩm của doanh nghiệp.

– Giảm chi phí giá thành mỗi sản phẩm và nâng cao lợi nhuận đến mức tối ưu.

– Giảm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp.

– Nâng cao sức cạnh tranh cho các công ty.

– Thiết lập chuỗi cung ứng giữa các đối tác truyền thống với nhau.

– Đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường và giảm các yếu tố các loại tác động đến khách hàng.

 

 

10. Quản lý chuỗi cung ứng là gì?

Mỗi nhà nghiên cứu định nghĩa quản lý chuỗi cung ứng khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi muốn cung cấp định nghĩa đơn giản như dưới đây,

“Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) đề cập đến việc phối hợp sản xuất, kiểm kê, vị trí và vận chuyển giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng để đạt được sự phản ứng và hiệu quả tốt nhất cho thị trường đang được phục vụ” – Michael Hugos

Nói chung bạn cần quản lý và giám sát những công việc sau trong chuôi cung ứng :
 – Chúng ta mua nguyên liệu sản xuất ở đâu?
–  Chúng ta phải sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm A?
– Chúng ta nên đóng gói bao bì hình dạng như thế nào để tối ưu hoá quá trình vận chuyển?
– Vận chuyển hàng hoá bằng phương tiện nào (máy bay, tàu hoả, ô tô) để giảm thiểu chi phí lẫn thời gian?
– Chúng ta nên đặt nhà kho, nhà máy sản xuất tại đâu để thuận lợi về nguồn lực, chi phí và vận chuyển?
Cám ơn bạn đã đọc !
0987860988