Tag Archives: chuỗi cung ứng

Hoạt động Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là gì ?

1. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là gì? “Logistics thường đề cập đến các hoạt động xảy ra trong phạm vi của một tổ chức duy nhất và Chuỗi cung ứng đề cập đến các mạng lưới các công ty làm việc cùng nhau và điều phối hoạt động của họ để cung cấp sản phẩm ra thị trường. Tập trung sự chú ý của nó đối với các hoạt động như mua sắm, phân phối, bảo trì và quản lý hàng tồn kho. Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) thừa nhận […]

Định Nghĩa Logistics và quản lý chuỗi cung ứng chính xác nhất

Định nghĩa ngành logistic là gì? Hiểu một cách đơn giản nhất ngành logistic chính là dịch vụ vận chuyển hàng hóa tối ưu nhất từ nơi sản xuất, cung cấp đến tay người tiêu dùng.  Những đơn vị, công ty logistics sẽ phải lên kế hoạch cụ thể và kiểm soát các luồng chuyển dịch […]

0987860988