THÔNG TIN CHI TIẾT PHẦN MỀM LOGISTICS FMS

Phần mềm Logistics FMS quản lý tổng thể ngành vận chuyển, vận tải trong lĩnh vực logistics là phần mềm quản lý được thiết kế chuyên dụng cho các doanh nghiệp hoạt động giao nhận vận chuyển quốc tế.

Với 15 năm hình thành – phát triển phần mềm FMS tích hợp tất cả các chức năng nghiệp vụ phục vụ hoạt động của các phần hành trong công ty hoạt động trong lĩnh vực logistics.

Vì vậy nó tạo nên môi trường phối hợp hiệu quả giữa tất cả các bộ phận, giảm thiểu sai sót và những công việc thừa – trùng lặp giữa các bộ phận cần phối hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng cho khách hàng của bạn.

Phần Mềm Quản Lý Ngành Vận Tải, Vận Chuyển Quốc Tế FMS Dành Cho Công Ty Forwarder ,Logistics

I.Chức năng chính của phần mềm vận tải logistics FMS

Chức năng chính của phần mềm vận tải logistics FMS
Giao diện tổng thể phần mềm FMS

1/ Sales

– Quản lý danh mục khách hàng của từng salesman

– Làm báo giá

– Gửi Shipping Order cho OP/DOC

–  Theo dõi báo cáo từng lô hàng

– Xem báo cáo tổng hợp lô hàng theo thời kỳ

2/ Inbound Freight Forwarder / NVOCC: 

Giao nhận hàng NHẬP nguyên cont FCL, Hàng lẻ / Coload LCL, Consolidator, AIR

– Ghi nhận Master Bill Of Lading, House Bill Of Lading

– Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note

– Danh mục giá, các khoản thu cho từng loại nghiệp vụ, đại lý, tuyến …

– Xuất file: List đưa hàng vào kho CFS: Phù hợp với định dạng của Hải Quan Việt Nam

– E-manifest: Phù hợp với định dạng dữ liệu của Hải Quan Việt Nam

– Giấy báo hàng đến Arrival Notice

– Lệnh giao hàng (Delivery Order), giấy uỷ quyền giao/nhận hàng: Phù hợp với định dạng dữ liệu của cơ quan

– quản lý các cảng biển và sân bay Việt Nam

– Báo cáo giao lệnh giao hàng POD

– Báo cáo chi tiết, tổng hợp khối lượng, lợi nhuận

– Báo cáo công nợ: Phát sinh, đã thu / đã trả, số dư …

3/ Outbout Freight Forwarder / NVOCC:

Nghiệp vụ chứng từ hàng xuất

– Booking confirmation

– Ghi nhận/Phát hành Master Bill Of Lading

– Phát hành House Bill Of Lading

– Xuất Shipping Advice

– Xuất Cargo Manifest

– Phát hành Debit Note, Credit Note, Commission Note

– Danh mục giá, các khoản thu cho từng loại nghiệp vụ, đại lý, tuyến …

– Báo cáo chi tiết, tổng hợp khối lượng, lợi nhuận

– Báo cáo công nợ: Phát sinh, đã thu / đã trả, số dư …

4/ Lịch Tàu : 

– Cập nhật lịch tàu tháng

– In lịch Tàu

5/ Nghiệp vụ Logistics

– Tạo Shipment cho nghiệp vụ Logistics

– Phát hành Debit thu phí dịch vụ, debit thu hộ – chi hộ

– Phát hành Credit Note phải trả phí dịch vụ …

– Báo cáo lãi lỗ chi tiết nghiệp vụ, tổng hợp thời thời kỳ …

– Báo cáo công nợ

6/ Accounting: Kế toán Lô hàng

– Theo dõi Debit/Credit Note, lô hàng, từ các bộ phận nghiệp vụ

– Báo cáo Profit từng lô, tháng, quý

– Tổng hợp công nợ Shipper, Consignee nhân viên hiện trường phát sinh từ lô hàng

– Báo cáo công nợ phát sinh cho đại lý, khách hàng, nhà cung cấp

– Xuất hoá đơn đầu ra từ debit note

7/ Financial Accounting: Kế toán Tài chính – Quản trị

– Phát hành hoá đơn: Dựa trên Debit Note của các bộ phận nghiệp vụ NHẬP, XUẤT, LOGISTICS

– Lập – in uỷ nhiệm chi từ Credit Note

– Thanh toán khoản phải trả, ghi nhận hoá đơn đầu vào từ Credit Note của các bộ phận nghiệp vụ

– Tự động cập nhật số dư phải thu phải trả trên Debit Note, Credit Note

– Bút toán cho nghiệp vụ thu chi hộ

– Bút toán bù trừ công nợ đại lý, co-loader …

– Bút toán chi phí quản lý, chi phí bán hàng, nghiệp vụ khác …

– Quản lý danh mục và khấu hao TSCĐ, chi phí trả trước

– Bút toán kế toán tổng hợp

– Tổng hợp hoá đơn GTGT đầu vào, đầu ra báo cáo thuế GTGT định kỳ tháng/quý

– Lên sổ kế toán

– Báo cáo tài chính ( báo cáo nội bộ riêng và báo cáo thuế riêng )

– Đặc biệt không cần nhập 2 lần cho hệ thống sổ

8/ Phân tích dữ liệu kế toán quản trị

– Phân tích chi tiết doanh thu – chi phí từng bộ phận ngành hàng (Inbound, outbound, logistics, chi nhánh, công ty con)

Các công ty sử dụng phần mềm Logistics FMS  tất cả các dữ liệu đầu vào chỉ cần nhập một lần. sau đó sẽ sử xuyên suốt cho các phòng ban khác nhau, giúp nhân viên các phòng ban tiết kiệm đến 60% thời gian nếu làm thủ công như trước đây.

Phần mềm Logistics FMS  là phần mềm quản lý mọi phân hệ ngành logistics và là phần mềm duy nhất về quản lý vận tải logistics tại Việt Nam có tích hợp đầy đủ cả phân hệ kế toán, Giúp doanh nghiệp chỉ việc sử dụng 1 phần mềm duy nhất mà không phải sử dụng thêm bất kỳ phần mềm kế toán hỗ trợ nào khác.

II. Chính sách – cam kết khi sử dụng

–  Hỗ trợ đào tạo hướng dẫn nhân viên sử dụng thành thạo các chức năng theo từng phân hệ.

– Chúng tôi chỉ nhiệm thu phần mềm và thanh toán 100% khi khách hàng sử dụng phần mềm suôn sẻ không gặp vấn đề gì.

– Bảo hành bảo trì miễn phí 1 năm

III. Khách hàng sử dụng phần mềm Logistics FMS

            – TOLL Global ForwardingBaltrans Logistics

             – Redline Logistics Services (VietNam) 

            –  Superstar Global Logistics Co., Ltd

            –  Khải Minh Co., Ltd

            – GOLDEN MARK VIỆT NAM

            – v v…

Cùng Hàng trăm doanh nghiệp ngành logistics khác trong nước và nước ngoài.