Lưu trữ cho từ khóa: chuỗi cung ứng

Hoạt động Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là gì ?

1. Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng là gì?

“Logistics thường đề cập đến các hoạt động xảy ra trong phạm vi của một tổ chức duy nhất và Chuỗi cung ứng đề cập đến các mạng lưới các công ty làm việc cùng nhau và điều phối hoạt động của họ để cung cấp sản phẩm ra thị trường.

Tập trung sự chú ý của nó đối với các hoạt động như mua sắm, phân phối, bảo trì và quản lý hàng tồn kho. Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) thừa nhận tất cả các dịch vụ hậu cần truyền thống và bao gồm các hoạt động như tiếp thị, phát triển sản phẩm mới, tài chính và dịch vụ khách hàng “- Michael Hugos

2. Logistics là gì?

Logistics có thể hiểu như việc tập trung cả nội lực lẫn ngoại lực bao hàm cả quá trình chu chuyển từ nhà “sản xuất gốc” đến “người tiêu dùng cuối cùng”.

Chức năng chính của logistic bao gồm việc quản lý việc mua bán, vận chuyển, lưu kho cùng với các hoạt động về tổ chức cũng như lập kế hoạch cho các hoạt động đó.

Trong quá khứ, các nhiệm vụ khác nhau thuộc các phòng ban khác nhau, nhưng bây giờ họ thuộc cùng một bộ phận và báo cáo với cùng một đầu như dưới đây,

3. Quản lý Logistics là gì?

“Logistics Management đề cập đến việc quản lý hiệu quả và hiệu quả hoạt động hàng ngày trong việc sản xuất hàng hoá và dịch vụ hoàn thành của công ty” – Paul Schönsleben

 

Người quản lý logistics kết hợp kiến thức tổng hợp của mỗi chức năng từ đó phối hợp các nguồn lực trong tổ chức để vận hành.

Có hai khác biệt cơ bản của logistics.

Một thì đánh giá một cách lạc quan, đơn giản coi đó như là sự chu chuyển ổn định của nguyên liệu trong mạng lưới vận chuyển và lưu trữ. Một thì coi đó là một sự kết hợp các nguồn lực (nhân lực, vật lực…) để tiến hành quá trình.

4. Khác biệt giữa Logistics trong và ngoài nước là gì?

“Logistics trong nước là chuyển động của hàng hoá và nguyên vật liệu từ các nhà cung cấp đến công ty của bạn, ngược lại  Logistics ngoài nước đề cập đến sự vận chuyển hàng hoá thành phẩm từ công ty bạn tới khách hàng”

Để minh họa cho thuật ngữ này, chúng tôi tạo ra một hình ảnh nhỏ như dưới đây,
Như bạn thấy, chức năng thu mua và kho hàng giao tiếp với nhà cung cấp và đôi khi được gọi là “nhà cung cấp phải đối mặt với chức năng”.
Lập kế hoạch sản xuất và kiểm soát hàng tồn kho là điểm trung tâm của biểu đồ này. Dịch vụ khách hàng và dịch vụ vận chuyển giao tiếp với khách hàng và đôi khi được gọi là “các chức năng của khách hàng.

5. Vận tải và Logistics là gì?

“Vận tải và Logistics đề cập đến 2 loại hình hoạt động cụ thể là các dịch vụ truyền thống như vận tải hàng không, đường biển, kho bãi, thông quan và các dịch vụ giá trị gia tăng bao gồm công nghệ thông tin và tư vấn “

6. Logistics quốc tế là gì?

Đây là một trong những nhóm thuật ngữ mơ hồ nhất trên mạng. Chúng được sử dụng thay thế và thường được đề cập đến các hoạt động sản xuất và vận chuyển quốc tế. Tuy nhiên, định nghĩa ngắn gọn nhất là như dưới đây,

Do đó, các công ty nên cố gắng khai thác giá trị của sản phẩm, dịch vụ, tiếp thị, nghiên cứu và phát triển ở nước ngoài và biến chúng thành lợi thế cạnh tranh “

7. 3PL là gì?

Khái niệm về 3PL xuất hiện trong bối cảnh đó vào những năm 1980 là cách để giảm chi phí và cải tiến các dịch vụ có thể được định nghĩa như dưới đây,

“3PL đề cập đến việc gia công các hoạt động, từ một nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như vận tải đường biển hoặc vận chuyển hàng hóa biển đến các hoạt động rộng hơn phục vụ toàn bộ chuỗi cung ứng như quản lý hàng tồn kho, xử lý đơn đặt hàng và tư vấn.”

Trước đây, nhiều nhà cung cấp dịch vụ 3PL không có đủ chuyên môn để hoạt động trong cấu trúc và quá trình chuỗi cung ứng phức tạp. Kết quả là sự ra đời của một khái niệm khác.

8. Cái gì  4PL?

4PL là khái niệm được đề xuất bởi Accenture Ltd vào năm 1996 và nó được định nghĩa như dưới đây,

“4PL đề cập đến một bên làm việc thay mặt khách hàng thực hiện các cuộc đàm phán hợp đồng và quản lý hoạt động của các nhà cung cấp 3PL, bao gồm cả việc thiết kế mạng lưới chuỗi cung ứng toàn bộ và kiểm soát các hoạt động hàng ngày”

Bạn có thể tự hỏi nếu một nhà cung cấp 4PL là thực sự cần thiết. Theo nghiên cứu của Nezar Al-Mugren từ Đại học Wisconsin-Stout, 3 lý do hàng đầu khiến khách hàng muốn sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ 4PL như dưới đây,

– Thiếu công nghệ để tích hợp quy trình chuỗi cung ứng
– Sự phức tạp trong hoạt động gia tăng

– Sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh toàn cầu

9. Chuỗi cung ứng là gì ?

Chuỗi cung ứng là một hệ thống các tổ chức, con người, hoạt động, thông tin và các nguồn lực liên quan tới việc chuyển sản phẩm hay dịch vụ từ nhà cung cấp (chuỗi cung ứng) đến khách hàng.

Hoạt động chuỗi cung ứng liên quan đến chuyển đổi các tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu và các thành phần thành một sản phẩm hoàn chỉnh để giao cho khách hàng cuối cùng. Trong các hệ thống chuỗi cung ứng phức tạp, các sản phẩm được sử dụng có thể tái nhập vào chuỗi cung ứng tại bất kỳ điểm nào giá trị còn lại có thể tái chế được

 

Lợi ích khi sử dụng SCM

– Nâng cao hiệu suất của các dòng sản phẩm thông qua việc kết hợp giữa các nhà cung cấp với nhau.

– Nâng cao dịch vụ khách hàng và giảm tồn kho tối đa.

– Giảm chi phí lưu kho sản phẩm của doanh nghiệp.

– Giảm chi phí giá thành mỗi sản phẩm và nâng cao lợi nhuận đến mức tối ưu.

– Giảm chi phí không cần thiết cho doanh nghiệp.

– Nâng cao sức cạnh tranh cho các công ty.

– Thiết lập chuỗi cung ứng giữa các đối tác truyền thống với nhau.

– Đáp ứng nhanh chóng với sự thay đổi của thị trường và giảm các yếu tố các loại tác động đến khách hàng.

 

 

10. Quản lý chuỗi cung ứng là gì?

Mỗi nhà nghiên cứu định nghĩa quản lý chuỗi cung ứng khác nhau. Tuy nhiên, chúng tôi muốn cung cấp định nghĩa đơn giản như dưới đây,

“Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) đề cập đến việc phối hợp sản xuất, kiểm kê, vị trí và vận chuyển giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng để đạt được sự phản ứng và hiệu quả tốt nhất cho thị trường đang được phục vụ” – Michael Hugos

Nói chung bạn cần quản lý và giám sát những công việc sau trong chuôi cung ứng :
 – Chúng ta mua nguyên liệu sản xuất ở đâu?
–  Chúng ta phải sản xuất bao nhiêu đơn vị sản phẩm A?
– Chúng ta nên đóng gói bao bì hình dạng như thế nào để tối ưu hoá quá trình vận chuyển?
– Vận chuyển hàng hoá bằng phương tiện nào (máy bay, tàu hoả, ô tô) để giảm thiểu chi phí lẫn thời gian?
– Chúng ta nên đặt nhà kho, nhà máy sản xuất tại đâu để thuận lợi về nguồn lực, chi phí và vận chuyển?
Cám ơn bạn đã đọc !

Định Nghĩa Logistics và quản lý chuỗi cung ứng chính xác nhất

Định nghĩa ngành logistic là gì?

Hiểu một cách đơn giản nhất ngành logistic chính là dịch vụ vận chuyển hàng hóa tối ưu nhất từ nơi sản xuất, cung cấp đến tay người tiêu dùng.  Những đơn vị, công ty logistics sẽ phải lên kế hoạch cụ thể và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ theo yêu cầu mà khách hàng đặt ra.

Mọi công ty làm trong lĩnh vực logistics đều phải cố gắng thay đổi chính mình và luôn chú trọng đến các yếu tố sau để tăng năng lực cạnh tranh của công ty như: số lượng, chất lượng, thời gian và cuối cùng là giá cả dịch vụ.

Tóm tắt lại : Logistics là quá trình lên kế hoạch, áp dụng và kiểm soát các luồng chuyển dịch của hàng hóa hay thông tin liên quan tới nguyên nhiên liệu vật tư (đầu vào) và sản phẩm cuối cùng (đầu ra) từ điểm xuất phát tới điểm tiêu thụ

Hoạt động Logistics bao gồm những gì?

Logistics là gói dịch vụ mới phổ biến và rất bao quátthông thường, logistics bao gồm 3 mảng chính là kho bãi, giao nhận và vận chuyển. Bên cạnh đó, Logistics cũng bao gồm nhiều lĩnh vực khác nhau như:

–  Dịch vụ bốc xếp hàng hoá, dở hoặc bốc xếp hàng hóa lên tàu, xe, container…

–  Dịch vụ cho thuê kho bãi và lưu giữ hàng hóa: thuê hoặc cho thuê các kho chứa nguyên liệu, thiệt bị, các kho bãi container…

–  Dịch vụ đại lý vận tải dịch vụ này bao gồm hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và lập kế hoạch bốc dỡ hàng hóa

–  Các dịch vụ bổ trợ khác: tiếp nhận, lưu kho, quản lý các thông tin có liên quan đến quá trình vận chuyển và lưu kho hàng hóa trong suốt chuỗi logistics, xử lý nhiều vấn đề phát sinh như hàng hóa tồn khó, hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa bị khách hàng trả lại, hàng hóa bị hư, lỗi mốt… tái phân phối các loại hàng hóa này, tiến hành hoạt động cho thuê và thuê mua container.

Các dịch vụ logistics liên quan đến vận tải, bao gồm:

– Dịch vụ vận tải hàng hải;
– Dịch vụ vận tải hàng không
– Dịch vụ vận tải thủy nội địa
– Dịch vụ vận tải đường bộ
– Dịch vụ vận tải đường sắt
– Dịch vụ kiểm tra và phân tích kỹ thuật;
– Dịch vụ thương mại bán buôn;
– Dịch vụ thương mại bán lẻ, bao gồm cả hoạt động quản lý hàng lưu kho, thu gom…VV

Quản trị hoạt động logistics là gì ?

Quản trị logistics là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Hoạt động của quản trị logistics cơ bản bao gồm quản trị vận tải hàng hóa xuất và nhập, quản lý đội tàu, kho bãi, nguyên vật liệu, thực hiện đơn hàng, thiết kế mạng lưới logistics, quản trị tồn kho, hoạch định cung/cầu, quản trị nhà cung cấp dịch vụ thứ ba.

Ở một số mức độ khác nhau, các chức năng của logistics cũng bao gồm việc tìm nguồn đầu vào, hoạch định sản xuất, đóng gói, dịch vụ khách hàng.

Quản trị logistics là chức năng tổng hợp kết hợp và tối ưu hóa tất cả các hoạt động logistics cũng như phối hợp hoạt động logistics với các chức năng khác như marketing, kinh doanh, sản xuất, tài chính, công nghệ thông tin

Quản trị chuỗi cung ứng là gì ?

Quản trị chuỗi cung ứng bao gồm hoạch định và quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến tìm nguồn cung, mua hàng, sản xuất và tất cả các hoạt động quản trị logistics.

Ở mức độ quan trọng, quản trị chuỗi cung ứng bao gồm sự phối hợp và cộng tác của các đối tác trên cùng một kênh như nhà cung cấp, bên trung gian, các nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng.

Về cơ bản, quản trị chuỗi cung ứng sẽ tích hợp vấn đề quản trị cung cầu bên trong và giữa các công ty với nhau. Quản trị chuỗi cung ứng là một chức năng tích hợp với vai trò đầu tiên là kết nối các chức năng kinh doanh và các qui trình kinh doanh chính yếu bên trong công ty và của các công ty với nhau thành một mô hình kinh doanh hiệu quả cao và kết dính.

Quản trị chuỗi cung ứng bao gồm tất cả những hoạt động quản trị logistics đã nêu cũng như những hoạt động sản xuất và thúc đẩy sự phối hợp về qui trình và hoạt động của các bộ phận marketing, kinh doanh, thiết kế sản phẩm, tài chính, công nghệ thông tin